ARTIKLAR INFÖR VÅRT 100-ÅRSJUBILEUM 2019

Här har vi samlat ett antal artiklar som belyser olika delar och aspekter av vår koloniförenings historia, med tonvikten lagd på det äldre materialet.
Artiklarna har skrivits av Tom Wall.


De första stegen mot koloniträdgårdar i Bergshamra.
Staten köper marken 1917. Området planeras och anläggs. Utdelning av lotterna i maj 1919.

Hur såg det ut i Bergshamratrakten 1919, när de första kolonisterna kom?
Det gamla odlingslandskapets åkermark, den äldre bebyggelsen, trafiken till lands och sjöss.

Hur kolonistugorna byggdes och vad de kostade.
Intensivt byggande i början. Rådgivning och ritningar. Materialkostnader och priser.

Något om våra fruktträd och bärbuskar.
Rivstart med plantering hösten 1921 av 258 fruktträd. Besprutning obligatorisk.

Vatten för människor och växter.
Vatten från Brunnsviken och två brunnar. Lång väntan på fungerande vattenledning.

Odlingssällskapet Stockholms omnejd.
Sällskapet bestämde det mesta fram till 1934 då kolonisterna själva tecknade arrendekontrakt.

Hur var det med jämställdheten?
Männen bestämde. Svag eller obefintlig kvinnlig representation. Reaktion först 1973.

Så nära var det att hela koloniområdet utplånades.
Planer på en tjänstemannastad hotade mönsterkolonin. Nytt hot kom oväntat 1998.

Vinterboende gav dålig publicitet åt området.
Arbetslöshet och bostadsbrist skapade allvarliga problem även i Bergshamra.

Bergshamra tar priset.
Kolonisterna från Bergshamra deltog framgångsrikt i många trädgårdsutställningar.

Parken. Teater, dans, dragkamp och mötesplats för kolonister och besökare.
Stor social betydelse. "Nödvändigt centrum för kolonisternas gemensamma intressen."

Moderna tider.
Från kristallmottagare, via elektricitet och telefoner, till dagens hemsida.

Trädgårdspaviljongerna i Bergshamra.
Nästan 20 små paviljonger byggdes på 1930-talet. Funkisstil gav särprägel åt området.

Våra vägnamn.
Vägarna var tidigare namnlösa. År 1939 sattes skyltar med 19 vägnamn upp.


Det finns mer historia om koloniområdet att tillgå: Klicka på länken nedan:

Mer om koloniområdets historia