KALENDARIUM 2019­

Eventuella ändringar och mer detaljer meddelas med rött på anslagstavlor och hemsida.

MÅNAD

DAG

TID

AKTIVITET

KOMMENTAR

Januari

 

 

 

 

Februari

 

             

Mars

21 - 24

Trädgårdsmässan "Nordiska Trädgårdar" på Stockholmsmässan

Läs mer på denna länk:
Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)

Mars

31

           14.00

Föreningens årsmöte i Bergshamra kyrkas samlingslokal.  

Årsmötet skall enligt våra stadgar hållas före mars månads utgång varje år. Agenda och alla övriga årsmöteshandlingar kommer att skickas till varje medlem. Vid delat ägarskap sändes materialet dock endast till en av delägarna. OBS tiden!

April

1

 

Egna vattenkranar och kopplingar skall vara stängda senast denna dag.

Egna vattenkranar och kopplingar skall stängas i god tid före påkopplingen av vattnet för området. . Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för eventuellt öppna kranar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

April

13

12

Vattnet slås på om väderleken tillåter.

Om det är för kallt skjuts påkopplingen av vattnet upp åtminstone en vecka.

April

18 - 22

 

Container till Tivoli

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

April

26 - 28

 

 Container till Ålkistan FLYTTAS TILL DEN 10 – 12 MAJ!!!!

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

Maj

10 - 12

 

Container till Ålkistan FLYTTAD FRÅN DEN 26 – 28 April!!!!

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

Maj

24 - 26

 

Container till Tivoli

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

Maj

25

10 - 12.30

Arbetsdag med samling på Tivolis parkering och med frö- och växtbytardag vid arbetsdagens slut vid föreningsstugan

Mer information om vilka arbeten som skall utföras under arbetsdagen kommer att finnas under länken Aktuellt och på anslagstavlorna.

Maj

27

18 - 20

Styrelsen verkställer årets syn

Styrelsen börjar vid Ålkistan och fortsätter sedan till Tivoli. Om någon i detta sammanhang vill meddela sig med styrelsen så kan man närvara vid sin lott under denna tid.

Juni

15

10

Bouletävling för elfte året i rad under ledning av fjolårets vinnare Lars och Kerstin.

Första gången på Ålkistan! Samling på Ålkistans parkering.

Juni

21

10 och 12

Midsommarlunch vid föreningsstugan

OBS! Vi klär stången kl 10. Ta med blommor och grönt. Lunch kl 12, ta med egen lunch och allt som du behöver till den. Bord och stolar finns framställda.

Juni

29

22

Jakt på mördarsniglar.

Samling vid föreningsstugan.

Augusti

17

 

Öppen trädgård och firande av vårt 100-årsjubileum.

Mer information senare.

Augusti

18

13

Sommarmöte.

Sommarmöte vid föreningsstugan där också vårt stora tält finns uppställt. Kaffe och bröd serveras och information lämnas från styrelsen.

September

6 - 8

 

Container till Ålkistan och Tivoli

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

September

7

10 - 12.30

Arbetsdag med samling på Tivolis parkering och med frö- och växtbytardag vid arbetsdagens slut vid föreningsstugan

Mer information om vilka arbeten som skall utföras under arbetsdagen kommer att presenteras under länken Aktuellt och på anslagstavlorna senare.

Oktober

11 - 13

Container Till Tivoli

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

Oktober

13

14.00

Vattnet stängs av till koloniområdet.

Vattenansvarig stänger huvudkran och öppnar alla luftningsventiler för området. Egna utekranar och eventuella egna anslutningar in till husen måste snarast därefter öppnas av respektive kolonist och skall vara öppna tills inget vatten längre droppar från kranarna. Om detta inte görs, kan dessa kranar och anslutningar frysa sönder och detta tar inte koloniföreningen ansvar för.

November

3

16 - 19

Haga-Brunnsvikens vänner anordnar årets ljusfest runt Brunnsvikens stränder. Koloniföreningen deltar genom att sätta ut marschaller utmed Tivolivägen.

Utförligt program om ljusfesten kommer på deras hemsida:
Haga-Brunnsvikens vänner (Öppnar ny sida).

December