KALENDARIUM 2020­

Eventuella ändringar och mer detaljer meddelas med rött på anslagstavlor och hemsida.

MÅNAD

DAG

TID

AKTIVITET

KOMMENTAR

Januari

 

 

 

 

Februari

 

             

Mars

7

           15

Föreningens årsmöte i lokal på Barks väg. Föreningslokal Brf Bladet, Barks väg 14, ingång från baksidan.
Kaffe med bröd kommer att serveras mellan 14.30 och 15.00.

Årsmötet skall enligt våra stadgar hållas före mars månads utgång varje år. Agenda och alla övriga årsmöteshandlingar kommer att skickas till varje medlem. Vid delat ägarskap sändes materialet dock endast till en av delägarna. OBS tiden!

Mars

26 – 29

Inställt!

Trädgårdsmässan "Nordiska Trädgårdar" på Stockholmsmässan är inställd! Detta mot bakgrund av regeringsbeslut om att begränsa större folksamlingar i syfte att minska risken för spridning av COVID-19

Läs mer på denna länk.
Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)

April

1

 

Egna vattenkranar och kopplingar skall vara stängda senast denna dag.

Egna vattenkranar och kopplingar skall stängas i god tid före påkopplingen av vattnet för området. . Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för eventuellt öppna kranar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

April

5 (Prel.)

12

Vattnet slås på om väderleken tillåter.

Om det är för kallt skjuts påkopplingen av vattnet upp åtminstone en vecka.

Maj

8 - 10

Container till Tivoli och Ålkistan.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

Maj

9

10 - 12.30

Arbetsdag inställd! Arbetsuppgifterna får utföras individuellt.

Mer information om vilka arbeten som skall utföras finns under länken Aktuellt och på anslagstavlorna.

Maj

25

18 - 20

Styrelsen verkställer årets syn

Styrelsen börjar vid Ålkistan och fortsätter sedan till Tivoli. Om någon i detta sammanhang vill meddela sig med styrelsen så kan man närvara vid sin lott under denna tid.

Juni

14

10

Bouletävling för tolfte året i rad under ledning av fjolårets vinnare Peter och Sture. Ändrat från den 13 juni.

Samling på Ålkistans parkering.

Juni

19

10 och 12

Midsommarlunch vid föreningsstugan

OBS! Vi klär stången kl 10. Ta med blommor och grönt. Lunch kl 12, ta med egen lunch och allt som du behöver till den. Bord och stolar finns framställda.

Juni

26 – 28

 

Container till Tivoli

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

Juni

27

22

Jakt på mördarsniglar.

Samling vid föreningsstugan.

Juni

28

10 - 17

Öppen trädgård i anslutning till evenemanget Tusen Trädgårdar.

Det är helt frivilligt för den enskilda kolonisten att delta, och man markerar sitt deltagande med en vattenkanna vid sin grind under den tid man kan vara med.

Augusti

22

15

Sommarmötet inställt!

Sommarmötet ställs in. Information lämnas av styrelsen i skriftlig form..

Augusti

22

18 

Kräftskiva.

Kräftskiva vid föreningsstugan. Ta med egna kräftor och egen dryck, även porslin, glas och bestick. Bord och stolar får var och en ta fram ur förrådet och även ställa tillbaka. Inget tält finns uppställt!

Augusti

29

13

Lunch för förtroendevalda inställd!

September

11 - 13

 

Container till Ålkistan och Tivoli

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

September

12

10 - 12.30

Arbetsdag med samling på Tivolis parkering där arbetsuppgifterna delas ut. Frö- och växtbytardagen är inställd.

Mer information om vilka arbeten som skall utföras kommer att sändas ut via mail.

Oktober

16 - 18

Container Till Tivoli

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

Oktober

18

14.00

Vattnet stängs av till koloniområdet.

Vattenansvariga stänger huvudkran och öppnar alla avtappningsventiler för området. Egna utekranar och eventuella egna anslutningar in till husen måste snarast därefter öppnas av respektive kolonist och skall vara öppna tills inget vatten längre droppar från kranarna. Om detta inte görs, kan dessa kranar och anslutningar frysa sönder och detta tar inte koloniföreningen ansvar för.

November

1

16 - 19

Haga-Brunnsvikens vänners ljusfest är inställd!

Läs mer:

Haga-Brunnsvikens vänner (Öppnar ny sida).

December