KALENDARIUM 2021­

Eventuella ändringar och mer detaljer meddelas med rött på anslagstavlor och hemsida.

MÅNAD

DAG

TID

AKTIVITET

KOMMENTAR

Januari

 

 

 

 

Februari

 

             

Mars

25–28

Trädgårdsmässan "Nordiska Trädgårdar" är i år ett digitalt event.

Läs mer:
www.for.se eller Nordiska Trädgårdar (Öppnar ny sida)

April

1

 

Egna vattenkranar och kopplingar skall vara stängda senast denna dag.

Egna vattenkranar och kopplingar skall stängas i god tid före påkopplingen av vattnet för området. . Styrelsen och vattenansvariga tar ej ansvar för eventuellt öppna kranar som kan orsaka vattenskador på de enskilda tomterna eller i stugorna.

April

10

12

Vattnet slås på om väderleken tillåter. Parkeringsdekaler delas ut 12.30 – 13.00.

Om problem uppstår vid påkopplingen skjuts denna upp åtminstone en vecka.

April

10

14.00 – 15.30

Kurs: Förökning av växter.

Kursledare och plats: Mattias Svanström på lott nr 13.

Maj

7 - 9

Container till Tivoli och Ålkistan.

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

Maj

8

10 - 12.30

Arbetsdag. Mer information om hur den ska genomföras meddelas senare.  .

Mer information om vilka arbeten som skall utföras kommer att finnas under länken Aktuellt och på anslagstavlorna.

Maj

30

Årsmötet flyttat till den 21 augusti och avhålls i anslutning till sommarmötet. Mer information senare.

Årsmötet senarelagt på grund av pandemin. Motioner ska lämnas senast den 1 april.

Årsmöteshandlingar skickas ut två veckor före mötet.

Maj

31

18 - 20

Styrelsen verkställer årets syn

Styrelsen börjar vid Ålkistan och fortsätter sedan till Tivoli. Om någon i detta sammanhang vill meddela sig med styrelsen så kan man närvara vid sin lott under denna tid.

Juni

13

10

Bouletävling för trettonde året i rad under ledning av fjolårets vinnare Kjell och Lars.

Samling på Ålkistans parkering.

Juni

18–20

 

Container till Tivoli

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

Juni

19

22

Jakt på mördarsniglar.

Samling vid föreningsstugan.

Juni

20

11 - 17

Öppen trädgård.

Det är helt frivilligt för den enskilda kolonisten att delta, och man markerar sitt deltagande med en vattenkanna vid sin grind under den tid man kan vara med.

Juni

25

10 och 12

Midsommarlunch vid föreningsstugan

OBS! Vi klär stången kl 10. Ta med blommor och grönt. Lunch kl 12, ta med egen lunch och allt som du behöver till den. Bord och stolar finns framställda.

Juli

5

19 - 21

Kurs i beskärning

Samling vid föreningsstugan. Ledare Mattias Svanström.

Augusti

21-

10 - 12-

Kurs om skadegörare, sjukdomar, växtföljd och invasiva växter.

Samling vid föreningsstugan. Ledare Mattias Svanström.

Augusti

21

15

Årsmöte i anslutning till sommarmöte vid föreningsstugan.

Årsmötet senarelagt och framflyttat på grund av pandemin. Motioner ska lämnas senast den 1 april.

Årsmöteshandlingar skickas ut två veckor före mötet.

Augusti

21

18 

Kräftskiva.

Kräftskiva vid föreningsstugan. Ta med egna kräftor och egen dryck, även porslin, glas och bestick. Bord och stolar får var och en ta fram ur förrådet och även ställa tillbaka. Inget tält finns uppställt!

Augusti

28

10 – 11.30

Kurs om örter.

Samling vid föreningsstugan. Ledare Mattias Iwarsson

Augusti

28

12 – 15.30

Skördemarknad/Koloniträdgårdsförbundet 100 år.

Flertal aktiviteter planeras.

Läs mer under Aktuellt.

Augusti

29

Lunch för förtroendevalda.

September

10 - 12

 

Container till Ålkistan och Tivoli

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

September

11

10 - 12.30

Arbetsdag. Mer information om hur den ska genomföras meddelas senare

Mer information om vilka arbeten som skall utföras kommer att finnas under länken Aktuellt och på anslagstavlor.

September

11

14 - 16

Kurs. Planera en trädgård.

Samling vid föreningsstugan. Lärare Mattias Svanström

Oktober

15 - 17

Container Till Tivoli

Endast trädgårdsavfall får kastas i containern men även rent trä går bra. Grenar och kvistar skall minskas ner, så att allt får plats i containern. Observera att annat avfall, plast, metall etc. ej accepteras i denna container utan måste transporteras till lämplig återvinning. Plastsäckar med trädgårdsavfall måste alltså tömmas på sitt innehåll.

Oktober

17

14.00

Vattnet stängs av till koloniområdet.

Vattenansvariga stänger huvudkran och öppnar alla avtappningsventiler för området. Egna utekranar och eventuella egna anslutningar in till husen måste snarast därefter öppnas av respektive kolonist och skall vara öppna tills inget vatten längre droppar från kranarna. Om detta inte görs, kan dessa kranar och anslutningar frysa sönder och detta tar inte koloniföreningen ansvar för.

November

7

15 - 19

Koloniföreningens ljusfest är inställd!

December