Här finner du uppgifter om koloniföreningen och om personer med förtroendeuppdrag utanför styrelsen. Angående styrelsen, se länken: Styrelse


FÖRENINGSUPPGIFTER

Organisationsnummer Plusgirokonto Postadress E-post
815201-3960 5 32 35-8 Bergshamra koloniföreningMonica.karlsson64@gmail.com
  c/o Monica Karlsson
  Riksdalervägen 7
  129 32 Hägersten

ADRESS OCH POSTNUMMER FÖR LEVERANSER TILL KOLONIOMRÅDET

Vid beställning av leveranser till området är adressen Tivolivägen eller Pumphusvägen med postadress 170 74 Solna.
Den slutliga leveransen till egna vägen/lotten måste överenskommas med leverantören.

FÖRTROENDEVALDA KONTAKTPERSONER

REVISORER Klicka här för mer information om revision och revisorerna

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Gösta Torsell Ekvägen 65   070-657 56 32 g.torssell@diskomat.com
Tommy Rundqvist Ängsvägen 19   070-48 57 05 tommy.rundqvist@etc.se

VALBEREDNING Klicka här för mer information om valberedning och och dess ledamöter

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Jan-Olof Drangert Kanalvägen 23   070-937 01 79 janolof.drangert@gmail.com

INTRESSELISTA FÖR MEDLEMSKAP OCH KÖP AV KOLONISTUGA Klicka här för mer information om intresselistan och och dess ansvariga.

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Ewa Elfner Ekvägen 61   0761-74 45 73 ewa.englund6013@live.se
Anette Lindström Furuvägen 81   0708-10 13 23 anette-lindstrom@bredband.net

VATTENANSVARIGA Klicka här för mer information om vattenhanteringen och och dess ansvariga

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Peter Hagström (Tivoli) Rosenvägen 56   0732-28 42 16 p-hagstrom@spray.se
Lars Erixon (Ålkistan) Kanalvägen 1   076-2450000 lars@eeab.se

STUGFOGDE (Stugansvarig) Klicka här för mer information om stugfogden och dess ansvar

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Per-Åke Svensson Ängsvägen 9   070-51 48 234 pasvensson@paskonsult.se

CONTAINER Klicka här för mer information om containeransvarig och dess ansvar

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Sture Olson Prof Wittes Väg 97 08-84 19 62 070-664 50 02 stureolson@hotmail.com

SOPKÄRL Klicka här för mer information om sopkärlshanteringen och dess ansvariga

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Linda Cedergren Furuvägen 77   070-95 25 751 lindace@live.se
Mari Ljungblad Klängrosvägen 58   070-49 72 545 mari.ljungblad@gmail.com

FESTKOMMITTÉ Klicka här för mer information om festkommittén och dess ansvariga

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Maud Sundgren (Sammank.) Pumphusvägen 16   073-54 53 834   maudgudmunds@gmail.com
Mari Norberg (Sammank.) Ängsvägen 10 08-35 43 16 073-42 63 710 mari.norberg@bredband2.com
Kristina Björkman Furuvägen 78 08-612 27 07 070-612 27 06 kristinabjorkman69@gmail.com
Eva Danielson Körsbärsvägen 73 08-31 89 03 070-404 40 89 evadanielson8.20@gmail.com
Gerd Pensar Rosenvägen 55   070-443 16 60 gerdpensar@hotmail.com
Titti Schöldberg Rosenvägen 54 08-83 19 34 076-248 25 14 tschldberg1@gmail.com

STUDIEANSVARIG Klicka här för mer information om studier och dess ansvariga

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Kristina Björkman Furuvägen 78 08-612 27 07 070-612 27 06 kristinabjorkman69@gmail.com

HEMSIDA Klicka här för mer information om hemsidan och dess ansvariga

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Per-Åke Pettersson Ekvägen 62   0721-88 88 46 petterssonperake@gmail.com

MYLLANS ODLINGSLOTTER Klicka här för att läsa mer om Myllan (Öppnar ny sida)

Namn Stuga Telefon Hem Mobil E-post
Marianne Lundberg Prof. Wittes väg 94   073-755 11 84 marianne.lundberg@botkyrka.se