STUGFOGDE

Stugfogden utses av styrelsen. Uppdraget innebär löpande ansvar för tillsyn av föreningsstugan, dess förråd och inventarier. Besiktning in- och utvändigt samt samråd med styrelsen angående större erforderliga åtgärder för underhåll och förbättringar.

Ansvarig Stugfogde

 
 
 
Per-Åke Svensson, Ängsvägen 9
 

Stugfogden skall besiktiga stugan två gånger om året före de två arbetsdagarna enligt en checklista som finns att tillgå i styrelsens rutinpärm. Checklistan görs tillgänglig för stugfogden. Resultatet av besiktningen rapporteras till styrelsen, som tillsammans med stugfogden beslutar om eventuella större åtgärder och vad som eventuellt kan göras på arbetsdagarna eller vid annat tillfälle.

Stugfogden ser till att vattenkranarna i stugan är stängda före den 1 april och öppnar dessa efter vattnets avstängning i oktober. Fönsterluckorna skall öppnas i mitten av april och stängas i mitten av oktober. Då kontrolleras att alla haspar till fönstren är på. Kontroll skall göras av stugans vattenkranar när vattnet påkopplas och att element och kylskåp är avstängda vid säsongens slut.